Balanced Competence Koncernen

BalCom  grundades i december 2010.  I företagsgruppen ingår följande bolag:

Balanced Competence Sweden Holding AB
Ägare är Tommy Bergdahl

Balanced Competence Sweden AB
Helägt dotterbolag till Balanced Competence Sweden Holding AB.
Verksamhet: Konsulttjänster
Anställda: 11
Omsättning 2015: 55 MSEK

Balanced Competence Uppsala Redovisningsbyrå AB och Balanced Competence Sweden Redovisning AB (Kista)
Helägda dotterbolag till Balanced Competence Sweden Holding AB.
Verksamhet: Redovisningsbyrå
Anställda: 4
Omsättning 2015: 2,1 MSEK

Balanced Competence Sweden Organisationsutveckling AB
Helägt dotterbolag till Balanced Competence Sweden Holding AB.
Verksamhet: Organisations- verksamhets- och personalutveckling
Omsättning 2015: 0,4 MSEK

erikatommytittirolfgunillamathiasandreasyvonne

facebooklogo

LinkedIn


Balanced Competence Sweden AB
Box 1108
Isafjordsgatan 30 A
164 22 Kista
info@balcom.se
08-409 141 00

logo_balcom_svartvit


Balanced Competence Uppsala Redovisning AB
Kålsängsgränd 10 D
753 19 Uppsala
redovisning@balcom.se
018-17 24 90