Genomförda uppdrag

Vi på BalCom har många års samlad erfarenhet från projektuppdrag, linjeuppdrag, styrelseuppdrag och affärsutveckling. Nedan kan du se exempel på några av de uppdrag vi har haft de senaste åren.

- Utrullning av CRM verktyg med tillhörande processer
- Framtagande och implementation av ny global prissättningsstrategi
- Verkställt flytt av verksamheter till strategiska länder
- Identifiering av kompetensbehov inom global försäljningsorganisation
- Projekt för genomförande och utrullning av HR-strategier
- Stöd vid upprättande av strategiska verksamhetsplaner
- Linjeuppdrag inom administration och finans

Bild1

facebooklogo

LinkedIn


Balanced Competence Sweden AB
Box 1108
Isafjordsgatan 30 A
164 22 Kista
info@balcom.se
08-409 141 00

logo_balcom_svartvit