I Fokus

Gasell

 

 

 

BalCom har haft en stadig tillväxt och verksamhet sedan starten 2011 och redan vid första möjliga tillfälle, vårt fjärde verksamhetsår, så har vi blivit utsedda till Gasell-företag av Dagens Industri. Här följer en kort intervju med vår VD med anledning av utmärkelsen:

• Vad innebär det för BalCom att bli utsett till Gasell-företag?
  o Mycket glädjande och ett tecken på att det arbete och den inriktning vi valt blivit lyckad. Det stärker oss i vår fortsatta satsning på våra verksamhetsområden.

• Vad har möjliggjort utmärkelsen?
  o Jag vill lyfta fram en fantastisk prestation av alla anställda på BalCom, ett nystartat mindre företag är extra beroende av allas individuella insatser och att man drar åt samma håll. Inom konsultverksamhet är det viktigt att överträffa kundens förväntningar och den återkoppling som kommer från våra kunder är över lag väldigt god.

• Till sist, var det en trevlig gala på konserthuset?
  o Ja det var kul, flera inspirerande entreprenörer som berättade om sina företagssatsningar och trevligt att mingla med andra företagare med växande verksamhet inom väldigt skilda områden.

GASELLKRITERIER

 

För att utses till Gasell måste företaget uppfylla alla dessa kriterier. Det är alltid företagets fyra senaste årsredovisningar som ligger till grund för Gasellundersökningen.

En Gasell har:
- en omsättning som överstiger 10 Mkr
- minst tio anställda
- minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret
- ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren
- ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt
- i allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner
- sunda finanser

facebooklogo

LinkedIn


Balanced Competence Sweden AB
Box 1108
Isafjordsgatan 30 A
164 22 Kista
info@balcom.se
08-409 141 00

logo_balcom_svartvit


Balanced Competence Uppsala Redovisning AB
Kålsängsgränd 10 D
753 19 Uppsala
redovisning@balcom.se
018-17 24 90